خدمات

  • خدمات سنگ محور رو و داخل
  • سنگ زنی انواع شفت، سیلندر، غلطک های چاپ و …
  • خدمات سنگ سنترلس با سیستم عبور پله ای
  • سازنده انواع قطعات صنعتی
  • ارائه خدمات ماشین کاری سبک و سنگین
  • آبکاری کروم
  • آبکاری کروم سخت